602 754 842
Služby

Kontrola spalinových cest

Kontroly spalinových cest by se měly provádět pravidelně 1x ročně. Včasným odhalením případné závady si můžete ušetřit nemalé problémy nebo dokonce předejít případnému vzniku požáru.

Prohlídky spalinových cest provádíme inspekční vodotěsnou kamerou CEL-TEC. Dále provádíme tlakové zkoušky (podtlakové, přetlakové a vysokopřetlakové) přístrojem WÖHLER DP 23.

Kontrolujeme:
  • technický stav a porovnání stavu oproti minulé kontrole
  • stav spalinové cesty pro bezpečný odvod spalin a jejich následné rozptýlení do volného ovzduší
  • správnost připojení spotřebičů (kotlů)
  • dodržení bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a materiálů
  • umožnění volného přístupu ke spalinové cestě

Čištění spalinových cest

Provádíme mechanické odstranění pevných částic, usazenin a kondenzátů ze spalinových cest. V případě nánosů, které nelze odstranit běžným čištěním, provádíme rovněž strojní čištění za pomocí komínové frézky.

V závislosti na druhu paliva připojeného spotřebiče, jeho výkonu a provozu, by se mělo provádět čištění spalinových cest v rozmezí 1x – 3x ročně.