602 754 842
Služby

Tlakové zkoušky komínů

V případě jakéhokoliv podezření, že spalinová cesta vykazuje určité netěsnosti, provádíme ověření těsnosti spalinové cesty tlakovou zkouškou. Tlakovou zkoušku provádíme za pomocí vlastního přístroje WÖHLER DP 23

Tyto zkoušky provádíme u podtlakové, přetlakové i vysokopřetlakové spalinové cesty.